Když se někdo nebaví tak, jak se očekávalo…


Pokud se nÄ›kdo nebaví tak, jak ÄlovÄ›k pÅ™edpokládal, snaží se mnohdy udÄ›lat vÅ¡e proto, aby se to zmÄ›nilo a to co možná nejdříve. RozhodnÄ› je od daného ÄlovÄ›ka nÄ›co takového pÄ›kné a je také pochopitelné to, že nechce, aby se nÄ›kdo nudil nebo byl naÅ¡tvaný za to, že se mu nikdo nevÄ›noval.

Jsou lidé, pro které je nejlepší, pokud si jdou nÄ›kam sednout jen ve dvou, protože se ve vÄ›tší spoleÄnosti lidí necítí dobÅ™e a kolikrát se daný ÄlovÄ›k uzavírá sám do sebe. Pokud si toho nÄ›kdo vÅ¡imne, je dost možné, že se daný ÄlovÄ›k bude snažit to zmÄ›nit. Pokud se nÄ›kdo pokusí dÄ›lat danému ÄlovÄ›ku spoleÄnost, urÄitÄ› z toho bude daný ÄlovÄ›k nadÅ¡ený a bude rád za to, že se naÅ¡el nÄ›kdo, kdo se rozhodl se mu vÄ›novat.

chutné cupcaky

Bohužel jsou skuteÄnÄ› lidé, kteří to mají tak, že potÅ™ebují, aby se jim nÄ›kdo vÄ›noval, protože se jinak nebaví. NÄ›co takového je ale pochopitelné. Pokud se ÄlovÄ›k octne na party, kde zná například jen toho, kdo danou akci pořádá, je dost možné, že z toho bude nesvůj do doby, než se najde nÄ›kdo, kdo se s daným ÄlovÄ›kem rozhodne bavit. NÄ›kdy se ale může stát, že za daným ÄlovÄ›kem nikdo nepÅ™ijde a daný ÄlovÄ›k bude tím, kdo musí za nÄ›kým pÅ™ijít a zaÄít se s ním bavit.

dobré špízy

Dnes jsou skuteÄnÄ› lidé a lidé. NÄ›kteří nemají problém zaÄít se hned bavit s nÄ›kým cizím, ale jsou i tací, kteří z nÄ›Äeho takového nejsou příliÅ¡ nadÅ¡eni. Kolikrát i když ÄlovÄ›k na danou akci pÅ™ijde, mnohdy sedí bokem a pÅ™eje si, aby Å¡el co nejdříve domů.

Jsou i lidé, kteří vám rádi pomohou nÄ›jakou tu akci nachystat, ale jakmile daná akce zaÄne, jdou po hodinÄ› domů. I takoví lidé v dneÅ¡ní dobÄ› jsou a rozhodnÄ› jich není málo.

Je potřeba brát to opravdu tak, že ne všichni to mají tak, že nemají problém bavit se s cizími lidmi. Nemají problém, pokud jsou mezi lidmi, které znají, ale pokud jsou mezi lidmi, které neznají, není jim to zrovna příjemné.